^Do góry
logo
foto1 foto2 foto3 foto4
  
  
  

Rekrutacja 2020 / 2021

       Rekrutacja dla dzieci nowych na rok szk. 2020 / 2021

Rekrutacja pomimo społecznej kwarantanny nadal odbywa sie poprzez portal FORMICO

https://krakow.formico.pl/formico-parents/main!execute.action

 

 Elektroniczny zapis dziecka NIE ZWANIA RODZICA z obowiązku dostarczenia karty papierowej W TERMINIE - do przedszkola pierwszego wyboru.

Wypełniony i podpisany wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi ( samotne wychowanie, Krakowską Kartę 3+, pieczę zastępczą, niepełnosprawność, zaświadczenie o uczęszczaniu do żłobka, oświadczenie o rekrutacji rodzeństwa, zaświadczenie o szczepieniach) należy dostarczyć WYŁĄCZNIE do przedszkola pierwszego wyboru.

Kryteria zapisu

 WNIOSEK o PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

 Oświadczenie o rekrutacji rodzeństwa

 Oświaczenie o samotnym wychowaniu

 Oświadczenie o wielodzietności

 

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków 

 

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

2 – 31 marca 2020 r.

25 maja – 2 czerwca 2020 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola1 i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe

do 1 kwietnia 2020 r.

do 3 czerwca 2020 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

24 kwietnia 2020 r. 17 czerwca 2020 r.

4.

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

27 kwietnia – 8 maja 2020 r.

18 – 25 czerwca 2020 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

11 maja 2020 r. 26 czerwca 2020 r.
Copyright © 2015. Przedszkole Samorządowe 36
Rights Reserved