^Do góry
logo
foto1 foto2 foto3 foto4
  
  
  

Dyżur wakacyjny

UWAGA RODZICE!

Nasze Przedszkole pełni dyżur w miesiącu LIPCU

 

Na dyżur wakacyjny do przedszkola przyjmowane są dzieci obojga czynnie pracujących rodziców/opiekunów prawnych, którzy w żaden sposób nie mogą zapewnić dziecku opieki  (tzn. nie przebywających na urlopie macierzyńskim, bezpłatnym, wypoczynkowym itp.). Pierwszeństwo w przyjęciu dziecka do przedszkola w okresie stanu zagrożenia epidemicznego mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zgłoszenia na dyżur wakacyjny będą przyjmowane  w sekretariacie w dniach od 25.05.2020 r. do 29.05.2020 r.  w godzinach pracy sekretariatu (ze względu na stan pandemii przesyłamy wnioski pocztą elektroniczną).

W dniach od 01.06.2020 r. do 05.06.2020 r. będą podpisywane z rodzicami dzieci zgłoszonych na dyżur deklaracje potwierdzenia woli dotyczące korzystania z dyżuru.(ze względu na stan pandemii przesyłamy wnioski pocztą elektroniczną).

Niepodpisanie deklaracji jest równoznaczne z rezygnacją z dyżuru.

Prosimy rodziców o przemyślane i rozważne dokonywanie zapisu dziecka na dyżur wakacyjny, ponieważ na podstawie wykazu dzieci zgłoszonych ustala się plan pracy nauczycieli i pozostałych pracowników.

Dokumenty do pobrania:

Karta zapisu na dyżur wakacyjny tutaj.

Deklaracja potwierdzenia woli     tutaj.

Copyright © 2015. Przedszkole Samorządowe 36
Rights Reserved