^Do góry
logo
foto1 foto2 foto3 foto4
  
  
  

dotyczy REKRUTACJI

 

17 kwietnia 2015 r. godz. 12.00 –
Ogłoszenie wyników naboru. Listy dzieci zakwalifikowanych wywieszane są w przedszkolach/szkołach uczestniczących
w rekrutacji. Ponadto rodzice, którzy podali we Wniosku o przyjęcie adres mailowy, otrzymują wiadomość na skrzynkę pocztową. Rodzice, którzy wskazali więcej niż jedno przedszkole/szkołę – uzyskują informację o wynikach rekrutacji
w przedszkolu/szkole wskazanym/wskazanej przez nich jako pierwsze/pierwsza.

 

20 - 30 kwietnia 2015 r. –
Podpisywanie przez rodziców umów z przedszkolem, do którego dziecko dostało się w wyniku rekrutacji. Nie podpisanie umowy w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w danym przedszkolu. Rodzice dzieci kontynuujących mogą podpisać umowę w terminie wcześniejszym – ustalonym przez dyrektor przedszkola.

 

Godziny podpisywania umów na rok szk. 2015/2016
w dniach 20.04- 30.04.2015r.

 

Poniedziałek 9;00 – 17:00
Wtorek 14 :00 – 17:00
Środa 12:00 – 17:00
Czwartek 7:00 - 12:00
Piątek 10:00 – 14 :00

 

 

 4 maja 2015 r. godz. 9.00 –
ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych oraz liczby wolnych miejsc (od tej daty rodzice mogą składać wnioski do komisji rekrutacyjnej o uzasadnienie odmowy przyjęcia, a następnie odwołania od rozstrzygnięcia komisji do dyrektora przedszkola/szkoły)

 

 po 4 maja 2015 r. –
rozpoczęcie rekrutacji uzupełniającej, której terminy ustala indywidualnie dyrektor przedszkola/szkoły

Dyżur wakacyjny

UWAGA DYŻUR WAKACYJNY !

Samorządowe Przedszkole nr 36 im. Żaczka Krakowskiego w Krakowie
pełni dyżur wakacyjny
w m-cu SIERPNIU 2015 r.

Do przedszkola w miesiącu wakacyjnym (sierpień) będą przyjmowane dzieci aktualnie uczęszczające do przedszkola.

Dyrektor podpisuje z rodzicami dzieci aktualnie uczęszczającymi do przedszkola aneks do obowiązującej umowy.

Zgłoszenia pisemne do 24 kwietnia 2015 r.

Po podpisaniu aneksów dyrektor ustala liczbę oddziałów funkcjonujących w przedszkolu .

Termin podpisywania aneksów do 30.04.2015r.

Harmonogram przerwy wakacyjnej w samorządowych przedszkolach prowadzonych przez GMK w okresie lipiec-sierpień 2015 w załączniku

 

 

AKCJA NAKRĘTKI

Akcję w przedszkolu rozkręcamy  plastikowe NAKRĘTKI zbieramy 

Stowarzyszenie UNICORN od 16 lat działa w Krakowie oferując wszechstronne wsparcie dla osób chorych na raka oraz ich rodzin. W październiku 2014 roku otworzyliśmy pierwsze w Polsce stacjonarne Centrum Psychoonkologii do którego po pomoc i wsparcie zgłaszają się osoby z całego kraju w tym chorzy z małych miejscowości, w których nie ma dostępu do pomocy psychologicznej. Ambasadorami naszej inicjatywy są państwo Barbara i Jerzy Stuhrowie. To dla nas szczególna radość i zaszczyt.”

 

Nasze przedszkole nie jest obojętne na tak wspaniałe inicjatywy

Przedszkolaki ! - wkręcamy się w pomaganie :)

Zbieramy wszystkie plastikowe nakrętki - wszystkie kolory oraz rozmiary.

Copyright © 2015. Przedszkole Samorządowe 36
Rights Reserved