^Do góry
logo
foto1 foto2 foto3 foto4
  
  
  

Dyżur wakacyjny - rekrutacja

 


W dniach 18 - 22 maja 2015 roku odbywa się rekrutacja na dyżur wakacyjny.

14 MIEJSC

Karty zapisu podbite pieczątką macierzystego przedszkola przyjmowane będą w godzinach pracy kancelarii.
W pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci
z przedszkoli nie dyżurujących w okresie wakacyjnym.

O przyjęciu dziecka zadecyduje kolejność zgłoszeń.

 

KARTA ZAPISU

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny


Ogólnopolski Konkurs Plastyczny
UNIA EUROPEJSKA W OCZACH DZIECKA

 

Z okazji 11 rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej,

Samorządowe Przedszkole nr 36 im. Krakowskiego Żaczka w Krakowie,

organizuje I-szą edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego o charakterze patriotycznym pt.:
„UNIA EUROPEJSKA W OCZACH DZIECKA”

 

Wizją naszej placówki jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju każdego wychowanka oraz kształtowanie poczucia własnej wartości, postaw tolerancji i patriotyzmu. W związku z tym, doskonałym zwieńczeniem konkursu będzie FINAŁOWA WYSTAWA PRAC, zorganizowana w naszym Przedszkolu, podczas dorocznego PIKNIKU RODZINNEGO, który gromadzi nie tylko całe rodziny naszych Przedszkolaków, ale również wielu znamienitych gości i sympatyków z Krakowa i okolic.


REGULAMIN KONKURSU:
1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci przedszkolnych w następujących kategoriach wiekowych: 3-4 lata oraz 5-6 lat.
2. Celem Konkursu jest upowszechnienie informacji o 11 rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, popularyzacja wiedzy na temat UE oraz prezentacja twórczości przedszkolaków.
3. Format pracy – A4.
4. Technika wykonania pracy – dowolna ( rysowanie, malowanie, wycinanie itp.)
5. Ilość nadsyłania prac – Placówka może zgłosić po 2 prace z każdej kategorii wiekowej.
6. Każda praca musi zawierać czytelnie wypełnioną metryczkę ( tekst drukowany) , przyklejoną na odwrocie pracy: ( Imię i Nazwisko dziecka, wiek, nazwa i adres Placówki, telefon kontaktowy, adres e-mail, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego).
7. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu, jak również
z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu.
8. Prace należy przesyłać na adres organizatora
Samorządowe Przedszkole nr 36
im. Krakowskiego Żaczka w Krakowie
ul. Okólna 18
30 – 669 Kraków
z dopiskiem ( Unia Europejska w oczach dziecka )

 

9. Termin nadsyłania prac – do 29. 05. 2015 r.
10. Ogłoszenie wyników oraz wystawa finałowa nastąpi podczas PIKNIKU RODZINNEGO – najpóźniej do dnia 20. 06. 2015 r.
11. Kryteria oceny: oryginalność, kreatywność, walory artystyczne, samodzielność wykonania.
12. Prace oceniane będą przez niezależne JURY powołane przez organizatora.
13. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na naszej stronie internetowej
www.zaczekkrakowski.pl
14. Laureaci konkursu oraz autorzy najciekawszych prac zastaną nagrodzeni
i wyróżnieni. Nagrody i dyplomy wyślemy pocztą.
15. Nauczyciele zainteresowani otrzymaniem podziękowań proszeni są
o dołączenie zaadresowanej koperty zwrotnej wraz ze znaczkiem.
16. Prace konkursowe nie będą zwracane i przechodzą na własność organizatora. Zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania prac w celu promocji konkursu i placówki

 

Organizatorzy konkursu
mgr Ewelina Borowy
mgr Maria Czort

Dyżur wakacyjny

UWAGA DYŻUR WAKACYJNY !

Samorządowe Przedszkole nr 36 im. Żaczka Krakowskiego w Krakowie
pełni dyżur wakacyjny
w m-cu SIERPNIU 2015 r.

Do przedszkola w miesiącu wakacyjnym (sierpień) będą przyjmowane dzieci aktualnie uczęszczające do przedszkola.

Dyrektor podpisuje z rodzicami dzieci aktualnie uczęszczającymi do przedszkola aneks do obowiązującej umowy.

Zgłoszenia pisemne do 24 kwietnia 2015 r.

Po podpisaniu aneksów dyrektor ustala liczbę oddziałów funkcjonujących w przedszkolu .

Termin podpisywania aneksów do 30.04.2015r.

Harmonogram przerwy wakacyjnej w samorządowych przedszkolach prowadzonych przez GMK w okresie lipiec-sierpień 2015 w załączniku

 

 

dotyczy REKRUTACJI

W dniach
06.05.2015 – 15.05.2015r

odbywa się rekrutacja uzupełniająca.
Przyjmowanie wniosków
w godzinach pracy kancelarii.

 

 

-//-//-//-

 

20 - 30 kwietnia 2015 r. –
Podpisywanie przez rodziców umów z przedszkolem, do którego dziecko dostało się w wyniku rekrutacji. Nie podpisanie umowy w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w danym przedszkolu. Rodzice dzieci kontynuujących mogą podpisać umowę w terminie wcześniejszym – ustalonym przez dyrektor przedszkola.

 

Godziny podpisywania umów na rok szk. 2015/2016
w dniach 20.04- 30.04.2015r.

 

Poniedziałek 9;00 – 17:00
Wtorek 14 :00 – 17:00
Środa 12:00 – 17:00
Czwartek 7:00 - 12:00
Piątek 10:00 – 14 :00

 

 

 4 maja 2015 r. godz. 9.00 –
ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych oraz liczby wolnych miejsc (od tej daty rodzice mogą składać wnioski do komisji rekrutacyjnej o uzasadnienie odmowy przyjęcia, a następnie odwołania od rozstrzygnięcia komisji do dyrektora przedszkola/szkoły)

 

 po 4 maja 2015 r. –
rozpoczęcie rekrutacji uzupełniającej, której terminy ustala indywidualnie dyrektor przedszkola/szkoły

AKCJA NAKRĘTKI

Akcję w przedszkolu rozkręcamy  plastikowe NAKRĘTKI zbieramy 

Stowarzyszenie UNICORN od 16 lat działa w Krakowie oferując wszechstronne wsparcie dla osób chorych na raka oraz ich rodzin. W październiku 2014 roku otworzyliśmy pierwsze w Polsce stacjonarne Centrum Psychoonkologii do którego po pomoc i wsparcie zgłaszają się osoby z całego kraju w tym chorzy z małych miejscowości, w których nie ma dostępu do pomocy psychologicznej. Ambasadorami naszej inicjatywy są państwo Barbara i Jerzy Stuhrowie. To dla nas szczególna radość i zaszczyt.”

 

Nasze przedszkole nie jest obojętne na tak wspaniałe inicjatywy

Przedszkolaki ! - wkręcamy się w pomaganie :)

Zbieramy wszystkie plastikowe nakrętki - wszystkie kolory oraz rozmiary.

Copyright © 2015. Przedszkole Samorządowe 36
Rights Reserved