^Do góry
logo
foto1 foto2 foto3 foto4
  
  
  

HARMONOGRAM PRACY POSZCZEGÓLNYCH ODDZIAŁÓW

HARMONOGRAM

PRACY POSZCZEGÓLNYCH ODDZIAŁÓW

         I oddział pracuje w godz.              7:30 -  17:00

         II oddział pracuje w godz.             7.00 – 16.00

         III oddział  pracuje w godz.          7.30 – 16.30

         IV oddział   pracuje w godz.         7:30 -  17:30

         V oddział  pracuje w godz.           6.30 – 16.30

         VI oddział   pracuje w godz.        8.00 – 16.00

 

Uwaga:  Harmonogram może ulec zmianie w przypadku absencji chorobowej pracowników

W godzinach porannych schodzenie dzieci odbywa się wg. poniższego schematu:

         sala  II :     gr. I i II i III ;

         sala V :      gr. IV i V i VI ;

  W godzinach popołudniowych rozchodzenie dzieci odbywa się wg. poniższego schematu:

        wszystkie  dzieci są w grupie  I

 

Rodzice/opiekunowie wprowadzają dziecko do sali i powierzają pod opiekę nauczycielce grupy.Rodzice/opiekunowie wprowadzają dziecko do sali i powierzają pod opiekę nauczycielce grupy.

 

Odpowiedzialność nauczyciela rozpoczyna się z chwilą wprowadzenia dziecka do sali
i zasygnalizowania przez rodzica przekazanie dziecka pod opiekę nauczycielowi.

Rekrutacja do Przedszkoli

Rekrutacja do przedszkoli.
Zgodnie z art. 204 ust. 1-2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) Kryteria rekrutacyjne oraz terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do samorządowych przedszkoli i klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018 podane zostaną do dnia 15 kwietnia 2017 r.

AKCJA NAKRĘTKI

Akcję w przedszkolu rozkręcamy  plastikowe NAKRĘTKI zbieramy 

Stowarzyszenie UNICORN od 16 lat działa w Krakowie oferując wszechstronne wsparcie dla osób chorych na raka oraz ich rodzin. W październiku 2014 roku otworzyliśmy pierwsze w Polsce stacjonarne Centrum Psychoonkologii do którego po pomoc i wsparcie zgłaszają się osoby z całego kraju w tym chorzy z małych miejscowości, w których nie ma dostępu do pomocy psychologicznej. Ambasadorami naszej inicjatywy są państwo Barbara i Jerzy Stuhrowie. To dla nas szczególna radość i zaszczyt.”

 

Nasze przedszkole nie jest obojętne na tak wspaniałe inicjatywy

Przedszkolaki ! - wkręcamy się w pomaganie :)

Zbieramy wszystkie plastikowe nakrętki - wszystkie kolory oraz rozmiary.

Copyright © 2015. Przedszkole Samorządowe 36
Rights Reserved