^Do góry
logo
foto1 foto2 foto3 foto4
  
  
  

Opłaty

 

ODPŁATNOŚĆ za PRZEDSZKOLE

Marzec 2020

 

1. 67,20 
2.
3. 90,80 
4. 93,40 
5. 9,80 
6.
7. 20,20 
8 . 20,20 
9. 74,20 
10. 67,60 
11. 18,20 
12. 108,50 
13. 0    
14. 15,40 
15. 66,20 
16. 38,00 
17. 5020 
18. 69,30 
19. 84,20 
20. 22,80 
21. 67,20 
22. 105,00 
23.
24. 77,80 
25. 59,60 
26. 30,40 
27. 8,60 
28. 60,80 
29.
30. 48,80 
31. 60,20 
32. 0   
33. 31,80 
34. 79,20 
35. 60,80 
36.
37. 60,60 
38. 81,80 
39. 37,40 
40. 73,80 
41. 52,00 
42. 110,00 
43. 62,20 
44. 108,40 
45. 68,40 
46.
47. 9,60 
48. 50,40 
49. 60,80 
50. 13,40 
51. 19,00 
52. 87,80 
53.
54. 87,40 
55. 38,40 
56. 97,40 
57. 76,80 
58. 211,20 
59. 90,80 
60.
61. 60,60 
62. 62,60 
63. 70,20 
64. 95,40 
65. 76,80 
66. 72,30 
67.
68.
69. 75,20 
70.
71. 88,80 
72. 62,60 
73. 136,40 
74. 0
75. 68,60 
76. 76,80 
77.
78. 86,40 
79. 53,20 
80. 159,80 
81. 6080 
82. 21,10 
83. 45,60 
84. 100,40 
85. 0  
86. 21,20 
87. 118,50 
88.
89. 60,60 
90. 34,80 
91. 91,20 
92. 41,40 
93. 174,80 
94. 85,40 
95. 22,40 
96. 20,20 
97. 60,80 
98. 38,00 
99. 0   
100. 174,80 
101. 90,80 
102.
103.
104. 101,00 
105. 78,20 
106. 88,80 
107.
108.
109. 82,80 
110. 49,00 
111. 85,80 
112.
113.
114.
115. 90,00 
116. 57,60 
117. 117,00 
118. 26,80 
119. 27,80 
120. 81,90 
121. 109,00 
122. 76,00 
123. 120,00 
124. 111,60 
125. 275,20 
126. 230,20 
127. 22,80 
128.
129. 0 
130. 32,80 
131. 245,80 
132. 84,80 
133. 39,40 
134. 86,40 
135. 7,60
136. 77,20 
137. 57,60 
138. 28,80 
139.
140. 73,20 
141. 51,10 
142.
143.
144. 69,80 
145. 69,80 
146. 31,00 
147. 88,40 
148. 87,80 
149. 67,20 
150. 53,00 
151. 37,80 
152. 76,80 
153. 64,20 
154. 52,00 
155. 53,00 
156. 54,00 
157.
158.
159.
160.  

 

 

Odpłatność za żywienie od 1. 01. 2018 r.
 opłata za żywienie – 7,60 zł x liczba dni roboczych w miesiącu

I śniadanie 1,90 zł

II śniadanie 1,90zł

Obiad 3,80 zł

Ustalone opłaty za korzystanie z żywienia w przedszkolu   wnosi się  „ z dołu ” w rozliczeniu miesięcznym w terminie do 10 dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc.

 

                       Dziecko w wieku do 3 - 5 lat korzysta z Przedszkola w zakresie:
1) bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w wymiarze 5 godzin dziennie w godzinach 8.00-13.00;
2) odpłatnego korzystania ze świadczeń w wysokości 1zł ( 050 gr z KKR ) za każdą rozpoczętą godzinę od 6.30 do 8.00 oraz od 13.00 do 17.30.

 

   Wpłaty za pobyt dziecka w przedszkolu dokonują Państwo na numer bankowy :

Nr: 80 1020 2892 0000 5102 0590 2483 

Bardzo prosimy o uważne i terminowe dokonywanie przelewów

Dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 36 

im. Krakowskiego Żaczka w Krakowie

nie zawiera umowy na grupowe ubezpieczenie dzieci

w roku szkolnym 2019/2020

 

 Opiekę specjalistyczną na terenie naszego Przedszkola świadczy

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

dla dzieci w wieku przedszkolnym

ul. Popławskiego 17

30 - 818 Kraków

660 - 637 - 351

 

 

 

 

Copyright © 2015. Przedszkole Samorządowe 36
Rights Reserved