^Do góry
logo
foto1 foto2 foto3 foto4
  
  
  

Opłaty

 

ODPŁATNOŚĆ za PRZEDSZKOLE

maj 2020 -

bardzo dziękuję za terminowo

dokonane wpłaty.

 

1.
2.  
3.
4. 102,00 
5. 9,80 
6.
7.
8 .
9.
10.
11. 3,00 
12.
13.     
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22. 92,40 
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31. 60,20 
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42. 16,20 
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51. 3,00 
52.
53.
54. 87,40 
55.
56.
57.
58.
59. 84,80 
60.
61.
62.
63.
64. 48,00 
65.
66. 83,50 
67.
68.
69. 68,20 
70.  
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78. 34,40 
79.
80.
81.
82.
83.
84. 112,00 
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93. 38,00 
94.
95. 30,40 
96.
97.
98. 38,00 
99.   
100.
101. 80,20 
102.
103.
104. 104,00 
105. 52,00 
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118. 26,80 
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134. 83,40 
135. 7,60
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150. 95,00 
151. 37,80 
152.
153.
154.
155.
156. 106,00 
157.
158.
159.
160.  

 

 

Odpłatność za żywienie od 1. 01. 2018 r.
 opłata za żywienie – 7,60 zł x liczba dni roboczych w miesiącu

I śniadanie 1,90 zł

II śniadanie 1,90zł

Obiad 3,80 zł

Ustalone opłaty za korzystanie z żywienia w przedszkolu   wnosi się  „ z dołu ” w rozliczeniu miesięcznym w terminie do 10 dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc.

 

                       Dziecko w wieku do 3 - 5 lat korzysta z Przedszkola w zakresie:
1) bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w wymiarze 5 godzin dziennie w godzinach 8.00-13.00;
2) odpłatnego korzystania ze świadczeń w wysokości 1zł ( 050 gr z KKR ) za każdą rozpoczętą godzinę od 6.30 do 8.00 oraz od 13.00 do 17.30.

 

   Wpłaty za pobyt dziecka w przedszkolu dokonują Państwo na numer bankowy :

Nr: 80 1020 2892 0000 5102 0590 2483 

Bardzo prosimy o uważne i terminowe dokonywanie przelewów

Dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 36 

im. Krakowskiego Żaczka w Krakowie

nie zawiera umowy na grupowe ubezpieczenie dzieci

w roku szkolnym 2019/2020

 

 Opiekę specjalistyczną na terenie naszego Przedszkola świadczy

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

dla dzieci w wieku przedszkolnym

ul. Popławskiego 17

30 - 818 Kraków

660 - 637 - 351

 

 

 

 

Copyright © 2015. Przedszkole Samorządowe 36
Rights Reserved