^Do góry
logo
foto1 foto2 foto3 foto4
  
  
  

Oferta edukacyjna

     Realizujemy podstawę programową określoną rozporządzeniem MEN. Cele oraz zadania edukacyjne realizujemy poprzez nowoczesny i przyjazny dzieciom program. Kładzie on nacisk na wszechstronny rozwój dziecka oraz bardzo dobre przygotowanie do podjęcia nauki w szkole.

    Staramy się kształtować społeczną i emocjonalną dojrzałość naszego wychowanka, kultywować tradycje i zwyczaje regionalne. Pracujemy nowoczesnymi metodami dostosowanymi do potrzeb i możliwości dziecka dysponując bogatą bazą dydaktyczną.

 

  ZAPEWNIAMY NASZYM WYCHOWANKOM:

- Bezpieczne warunki pobytu, ciepłą, rodzinną atmosferę

- Opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej stale podnoszącej swoje umiejętności zawodowe

- Sumienny i przyjazny dziecku personel obsługi

- Osiągnięcie dojrzałości szkolnej przez każdego wychowanka

- Zajęcia dydaktyczne obejmujące:

 • zajęcia przyrodnicze i doświadczalne
 • zajęcia pobudzające wyobraźnię i wyzwalające aktywność twórczą
 • zajęcia plastyczno-konstrukcyjne
 • zajęcia umuzykalniające
 • zajęcia przygotowujące do nauki czytania i pisania
 • zajęcia rozwijające pojęcia matematyczne
 • zajęcia ruchowe i gimnastyczne
 • gry i zabawy w terenie
   

- Udział Rodziców w codziennym życiu Przedszkola

- Prowadzona jest gimnastyka korekcyjna i religia

- Smaczne, zdrowe i urozmaicone posiłki

- Wspólne uroczystości i imprezy

- Współpracę z: psychologiem, pedagogiem, logopedą z Samorządowego Ośrodka Psychologiczno–  Pedagogicznego w Krakowie przy ul. Mazowieckiej (wg stałych godzin konsultacji na terenie przedszkola)

- Możliwości rozwoju zainteresowań poprzez urozmaiconą ofertę zajęć dodatkowych: gimnastykę korekcyjną,  język angielski, rytmikę, taniec, zajęcia ceramiczne

- Szeroki wachlarz imprez kulturalnych

- Wycieczki, wyjścia do teatru, muzeum, na koncerty muzyczne, na basen

- Udział dzieci w konkursach organizowanych przez instytucje kulturalne naszego miasta

 

PROGRAM :

W pracy wychowawczo-dydaktycznej nauczyciele wykorzystują programy zawierające podstawę programową.

W oparciu o nią podejmują działania edukacyjne i wychowawcze.

 • Program wychowania przedszkolnego ZANIM BĘDĘ UCZNIEM - E.Tokarska, J. Kopała,
 • Edukacja zdrowotna. K. Dutkiewicz, K. Kamińska,
 • Program profilaktyczno-wychowawczy Samorządowego Przedszkola  Nr 36 ,
 • "Przedszkole bliżej domu" - program adaptacyjny Samorządowego Przedszkola Nr 36,
 • Wykorzystujemy również nowoczesne metody i koncepcje pracy, m.in.:
 • "Dziecięca matematyka" E.Gruszczyk-Kolczyńska
 • Metoda Dobrego Startu. M. Bogdanowicz,
 • Wprowadzanie dziecka w świat pisma. I. Majchrzak,
 • Kinezjologia edukacyjna. P. Dennisona,
 • Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne 
Copyright © 2015. Przedszkole Samorządowe 36
Rights Reserved