^Do góry
logo
foto1 foto2 foto3 foto4
  
  
  

Elektroniczny system ewidencji

Szanowni Państwo,
uruchomiony został elektroniczny system ewidencji czasu pobytu dziecka w przedszkolu.

Prosimy o wdrożenie się i korzystanie z elektronicznego sytemu ,,Przedszkolak". (informacja na drzwiach przedszkola)


Ważne informacje dotyczące systemu:

Przed wejściem dziecka do przedszkola należy pobrać kartę indywidualną z numerem dziecka (numer jest ten sam, który otrzymali Państwo celem dokonywania płatności za przedszkole) i każdorazowo wchodząc i wychodząc z dzieckiem z przedszkola należy zbliżyć kartę do czytnika (czytnik ma punkty: wejście oraz wyjście). System przeliczy czas pobytu rejestrując pierwszy i ostatni odczyt. W ostatnim dniu miesiąca zliczy czas pobytu dziecka.

 

Kart nie posiadają dzieci 6 – letnie, gdyż nie płacą za czas pobytu w przedszkolu.

 

BARDZO WAŻNIE:
W PRZYPADKU NIE ODNOTOWANIA WYJŚCIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA (BRAKU ODBICIA KARTY) SYSTEM NALICZA MAKSYMALNĄ OPŁATĘ (tj. 6 godzin)
Również gdy Państwo zapomną odnotować ranne przyjście dziecka, a będzie miało zaznaczoną obecność w dzienniku to SYSTEM NALICZA MAKSYMALNĄ OPŁATĘ.

AKCJA NAKRĘTKI

Akcję w przedszkolu rozkręcamy  plastikowe NAKRĘTKI zbieramy 

Stowarzyszenie UNICORN od 16 lat działa w Krakowie oferując wszechstronne wsparcie dla osób chorych na raka oraz ich rodzin. W październiku 2014 roku otworzyliśmy pierwsze w Polsce stacjonarne Centrum Psychoonkologii do którego po pomoc i wsparcie zgłaszają się osoby z całego kraju w tym chorzy z małych miejscowości, w których nie ma dostępu do pomocy psychologicznej. Ambasadorami naszej inicjatywy są państwo Barbara i Jerzy Stuhrowie. To dla nas szczególna radość i zaszczyt.”

 

Nasze przedszkole nie jest obojętne na tak wspaniałe inicjatywy

Przedszkolaki ! - wkręcamy się w pomaganie :)

Zbieramy wszystkie plastikowe nakrętki - wszystkie kolory oraz rozmiary.

Copyright © 2015. Przedszkole Samorządowe 36
Rights Reserved