^Do góry
logo
foto1 foto2 foto3 foto4
  
  
  

Informacje dotyczące wznowienia działalności

WAŻNE INFORMACJE W ZWIĄZKU Z ODWIESZENIEM ZAJĘĆ

Z dniem18 maja 2020 r Samorządowe Przedszkole nr 36 w Krakowie wznawia działalność. W związku z wytycznymi GIS z dnia 4 maja 2020r ilość miejsc w przedszkolu będzie znacznie ograniczona, przedszkole będzie przyjmowało dzieci wyłącznie w godzinach od 7.00-16.00 pozostały czas pracy przedszkola przeznaczony jest na dezynfekcję placówki. Praca przedszkola będzie polegała na zapewnieniu opieki, praca dydaktyczna dla dzieci, które pozostaną w domu będzie nadal prowadzona zdalnie.

 

Z przedszkola powinny skorzystać wyłącznie te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką nad dzieckiem w domu. Pierwszeństwo w przyjęciu dziecka do przedszkola w okresie stanu zagrożenia epidemicznego mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

O przyjęciu dziecka do przedszkola w wyjątkowej sytuacji decyduje dyrektor biorąc pod uwagę ilość zgłoszonych dzieci, sytuację zawodową Rodziców oraz możliwości zapewnienia opieki ze strony pracowników przedszkola.

Bardzo proszę w zakładce „Covit 19 – procedury” zapoznać się z procedurami organizacji pobytu dzieci w Samorządowym Przedszkolu nr 36 w Krakowie w warunkach zagrożenia epidemiologicznego COVID 19.Niezbędne będzie również wydrukowanie: załącznika nr 1 do procedury zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego oraz wniosku zgłoszenia uczęszczania dziecka do Samorządowego Przedszkola nr 36.

RODZICU !!!

  1. Zapoznaj się z podstawowymi zmianami w organizacji pracy przedszkola, ograniczeniami dotyczącymi liczby dzieci mogących korzystać z usług naszego Przedszkola wynikającymi z wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz podyktowanych warunkami lokalowymi i sanitarnymi naszej placówki.
  2. Chcąc zgłosić dziecko, aby korzystało z usług Przedszkola w czasie epidemii COVID 19 należy zapoznać się ze szczegółowymi procedurami oraz zasadami postępowania.
  3. Jeżeli je akceptujesz a sytuacja rodzinna nie pozwala na zapewnienie Twojemu dziecku osobistej opieki, wypełnij WNIOSEK ZGŁOSZENIA UCZĘSZCZANIA DZIECKA oraz załącznik nr 1 i odeślij na adres mailowy przedszkola lub przynieś w poniedziałek.
  4. 4.Jeżeli w terminie późniejszym twoja sytuacja się zmieni, będziesz chciał przyprowadzić dziecko lub zrezygnować z uczęszczania, pamiętaj aby dzień wcześniej zadzwonić do palcówki przedszkolnej i zapytać się czy jest możliwość przyprowadzenia dziecka do przedszkola.

Należy pamiętać że:

v  w pierwszej kolejności będą przyjęte te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu;

v  pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W FUNKCJONOWANIU PRZEDSZKOLA

PRACA POSZCZEGÓLNYCH ODDZIAŁÓW:

Zostanie uruchomiona 2 sale dydaktyczne, w których może przebywać maksymalnie 12 dzieci, nauczyciel oraz pracownik obsługi.

GRUPA I NR SALI PRZYDZIAŁ DZIECI GODZINY PRACY
I SALA NR 1 3-4 latka 7:00-16:00
II SALA NR 2 5-6 lat 7:00-16:00
III SALA NR 3 ------------------ --------------------
IV SALA NR 4 ------------------- -------------------

BARDZO WAŻNE

DZIECI PRZYPISANE DO DANEGO ODDZIAŁU

MOGĄ PRZEBYWAĆ W NICH TYLKO W GODZINACH PRACY ODDZIAŁU.

NALEŻY PRZESTRZEGAĆ GODZIN PRACY POSZCZEGÓLNYCH GRUP.

Sale zostały przygotowane ściśle z godnie z wytycznymi sanitarno-higienicznymi: usunięto wszelkie sprzęty, zabawki oraz pomoce, których nie można poddawać dezynfekcji (dywany, pluszaki, książki, itp).

W sali grupy VI zostało utworzone izolatorium dla dzieci i pracowników

UWAGA - NOWE PROCEDURY w Przedszkolu

Wszystkie informacje dotyczące procedur bezpieczeństwa i postępowania

jak również
WNIOSEK ZGŁOSZENIA UCZĘSZCZANIA DZIECKA DO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 36 W KRAKOWIE W CZASIE EPIDEMI COVID 19 

znajdują się w zakładce 
COVID 19 -procedury

Copyright © 2015. Przedszkole Samorządowe 36
Rights Reserved